alle YC Jahresansicht2019

Januar

MoDiMiDoFrSaSo
1 31
1
2
3
4
5
6
2 7
8
9
10
11
12
13
3 14
15
16
17
18
19
20
4 21
22
23
24
25
26
27
5 28
29
30
31
1
2
3

Februar

MoDiMiDoFrSaSo
5 28
29
30
31
1
2
3
6 4
5
6
7
8
9
10
7 11
12
13
14
15
16
17
8 18
19
20
21
22
23
24
9 25
26
27
28
1
2
3

März

MoDiMiDoFrSaSo
9 25
26
27
28
1
2
3
10 4
5
6
7
8
9
10
11 11
12
13
14
15
16
17
12 18
19
20
21
22
23
24
13 25
26
27
28
29
30
 • Kart: Oppenrod ..
 • Slalom: Einstei..
31

April

MoDiMiDoFrSaSo
14 1
2
3
4
5
6
7
15 8
9
10
11
12
13
14
 • Slalom: Doppelv..
16 15
16
17
18
19
20
21
17 22
23
24
25
26
27
 • Slalom: Doppelv..
28
18 29
30
1
2
3
 • MiniBike: Einfü..
 • PocketBike: Ein..
4
5

Mai

MoDiMiDoFrSaSo
18 29
30
1
2
3
 • MiniBike: Einfü..
 • PocketBike: Ein..
4
5
19 6
7
8
9
10
11
 • Slalom: Doppelv..
12
 • Kart: 1. Lauf W..
20 13
14
15
16
17
18
19
21 20
21
22
23
24
25
 • Kart: 2. Lauf B..
 • Slalom: 5. Verg..
26
22 27
28
29
30
31
1
 • MiniBike: Faßbe..
 • PocketBike: Faß..
2

Juni

MoDiMiDoFrSaSo
22 27
28
29
30
31
1
 • MiniBike: Faßbe..
 • PocketBike: Faß..
2
23 3
4
5
6
7
8
9
24 10
11
12
13
14
15
 • Slalom: Doppelv..
 • MiniBike: Motor..
 • PocketBike: Mot..
16
25 17
18
19
20
21
22
 • MiniBike: Cheb ..
 • PocketBike: Che..
23
 • Kart: 3. Lauf O..
26 24
25
26
27
28
29
30

Juli

MoDiMiDoFrSaSo
27 1
2
3
4
5
6
7
28 8
9
10
11
12
13
 • MiniBike: Wittg..
 • PocketBike: Wit..
14
29 15
16
17
18
19
20
21
30 22
 • MiniBike: Schlü..
 • PocketBike: Sch..
23
24
25
26
27
28
31 29
30
31
1
2
3
4

August

MoDiMiDoFrSaSo
31 29
30
31
1
2
3
4
32 5
6
7
8
9
10
 • MiniBike: Schaa..
 • PocketBike: Sch..
11
33 12
13
14
15
16
17
18
 • Slalom: Doppelv..
34 19
20
21
22
23
24
 • MiniBike: Bopfi..
25
35 26
27
28
29
30
31
 • MiniBike: Mülse..
1
 • Kart: 4. Lauf F..

September

MoDiMiDoFrSaSo
35 26
27
28
29
30
31
 • MiniBike: Mülse..
1
 • Kart: 4. Lauf F..
36 2
3
4
5
6
7
8
37 9
10
11
12
13
14
 • Slalom: Doppelv..
15
38 16
17
18
19
20
21
 • MiniBike: Templ..
 • PocketBike: Tem..
22
39 23
24
25
26
27
28
29
40 30
1
2
3
4
5
6

Oktober

MoDiMiDoFrSaSo
40 30
1
2
3
4
5
6
41 7
8
9
10
11
12
 • Kart: 5. Lauf H..
13
 • Kart: 6. Lauf H..
42 14
15
16
17
18
19
20
43 21
22
23
24
25
26
 • Kart: 7. Lauf S..
27
44 28
29
30
31
1
2
3

November

MoDiMiDoFrSaSo
44 28
29
30
31
1
2
3
45 4
5
6
7
8
9
10
46 11
12
13
14
15
16
17
47 18
19
20
21
22
23
24
48 25
26
27
28
29
30
1

Dezember

MoDiMiDoFrSaSo
48 25
26
27
28
29
30
1
49 2
3
4
5
6
7
8
50 9
10
11
12
13
14
15
51 16
17
18
19
20
21
22
52 23
24
25
26
27
28
29
1 30
31
1
2
3
4
5